Pasta indeksi ASV

Te būs viena noderīga interneta adrese, kas pasteidzina paciņu saņemšanu sūtot uz ASV:

http://zip4.usps.com/zip4/welcome.jsp

Ar to var atrast pilnos ASV pasta indeksus – vēl četrus ciparus pie jau ierastajiem pieciem. Tas palīdz pasta šķirošanai tajā galā un sūtījums tiek saņemts dažas dienas ātrāk!

Advertisements
Pasta indeksi ASV